مهاجرت کاری به انگلستان

شرکت شایا صنعت اوراسیا این افتخار را دارد که به عنوان نمایندگی شرکت بزرگ کاریابی بین المللی AMtoPM فعالیت کند. کار این شرکت جذب نیرو های مختصص و غیر متخصص از سراسر دنیا است برای کار کردن در کشور انگلستان است. حقوق و درآمد شما در انگلستان برای ساده ترین و معمولی ترین کار از […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top